ICT Technician NVQ L4 Online Course

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ හා  සන්නිවේදන නියෝජිත ආයතනය මගින් ක්‍රියාත්මක

නැණසල පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, සුභසාධක සංවර්ධන කේන්ද්‍රය, තෙළුල්ල, ඇතිලිවැව.
තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි අංකය – P15/0021
web – https://bvtsl.com  /  https://nenasalathelulla.com
Email – vtcthelulla@gmail.com / chamikawdc@gmail.com
TP – 070 315 3001 / 077 26 34 234

දැක්ම.

අඩු ආදායම්ලාභී පාසැල් හැරගිය තරුණ තරුණියන් දැනුම, දක්ෂතා හා නිපුණතා වැඩිදියුණු කරලමින් සංවර්ධිත සමාජයක වෘත්තීය කාර්මික අධ්‍යාපනයේ නිරත අනර්ගතම වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සලසන්නා බවට පත් වීම.

මෙහෙවර

ලොව නිරතුරුවම සංවර්ධනය වන කාර්මික පාඨමාලා අන්තර්ගතයන් භාවිතා කරමින් ද්විතීය පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියේදී ඌන දක්ෂතා දැක්වූ පාසැල් හැරගිය තරුණ තරුණියන් තුල දැනුම දක්ෂතා නිපුණතා දියුණු කරලමින් වැඩ ලොවට යෝග්‍ය වූ වෘත්තීය පුහුණු ධාරීන් පරිසක් බිහිකරලීම.

නැණසල ව්‍යාපෘතිය.

අරමුණු හා ඉලක්ක

ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින අඩු පහසුකම් සහිත ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන්ට තොරතුරුහා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත පදනම් වූ සේවාවන් දරාගත හැකිි මිලකට ලබා දීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ.

විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයක් වන ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායනය  මගින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල ක්‍රියාත්මක වන නැණසල මධ්‍යස්ථාන, ග්‍රාමීය ජනතාවට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවා පිළිබඳ මූලික දැනුමක් ලබාදීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යයේ නියැලී සිටී.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාවට අන්තර්ජාලයට පිවිසීමට අවස්ථාව ලබා දීමත්, ඔවුන්ට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවාවන් භාවිතා කිරීමට දිරි දීමත්, සන්නිවේදන සම්බන්ධතා වලට අවස්ථාව සලසමින් ග්‍රාමීය ජන කණ්ඩායම් වලට පලපෑම් කරන රාජ්‍ය සැලසුම් කරවීමත්, සංවර්ධන ආයතනවල ශිල්පීය විශේෂඥයින්ට , අධ්‍යාපනවේදීන්ට සහ වෙනත් අයට ගැමි ජනයා සමග සංවාදය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමත්, නැණසල ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු වේ.

නැණසල යනු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ඉ-ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභ ග්‍රාමීය ජනතාවට ලබාදී ගම නගාලීමේ අරමුණ ඇතුව අරඹා ඇති සංවර්ධන වැඩසටහනකි.

ගම් මට්ටමින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ලබාදෙන මධ්‍යස්ථාන දිවයින පුරා ඇතිකර ඒ තුළින් ඈත දුෂ්කර ගම්වල වෙසෙන ග්‍රාමීය ජනතාව ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවාසී සියලුම දෙනාට තොරතුරු තාක්ෂණයට ඇති ඉඩ ප්‍රස්ථා සමානව ලබාදීම සඳහා නැණසල දහසක් බිහි කිරීමයි

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල ජනතාවට අන්තර්ජාලයට පිවිසීමට අවස්ථාව ලබාදීමත් ඔවූන්ට තොරතුරු හා සන්නිවේදන
තාක්ෂණ සේවාන් භාව්ත කිරීමට දිරි දීමත් , සන්නිවේදන සබඳතා වලට අවස්ථා සලසමින් ග්‍රාමීය ජන කණ්ඞායම් වලට
බලපෑමි කරන රාජ්‍ය සැලසුමි කරුවන්ට ,සංවර්ධන ආයතනවලට , ශිල්පීය විශේෂඥයින්ට ,අධ්‍යාපන වේදීන්ට  සහ වෙනත් අයට ගැමි ජනයා හා සංවාදය වැඞ් දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය පහසු කම් සැලසීමත් නැණසල ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු අතර වේ.

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ දර්ශනයක් වන “නැණසල දහස” ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නගන්නේ ශ්‍රී ලංකා තොතුරු හා සන්නිවේදන නියෝජිතායතනයි. මෙම ආයතනය ඉ-ශ්‍රි ලංකා සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය හිමි එකම රාජ්‍ය ආයතනයයි.

 1.දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර දුරකථන සබඳතා.
 2 .චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයෙන් අන්තර්ජාල සබඳතා.
 3.ඊ -මේල්.
 4.ඡායා පිටපත්.
 5.මුද්‍රණ යන්ත්‍ර.
 6. ෆැක්ස් සේවා.
 7.පරිගණක සේවා.
 8. තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා.
 9.ස්කෑනර් සේවා.
 10. අධ්‍යාපන ,කෘෂිකර්ම, වෛද්‍ය සේවා පිළිබඳ තොරතුරු.

අධ්‍යාපන
පාසල් වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ තොරතුරු විභාග ප්‍රතිඵල විෂය පාඨමාලා පිළිබඳ තොරතුරු.

කෘෂිකර්ම
භෝග වගාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ඵලදාව විකුණා ගැනීම පිළිබඳ තොරතුරු.

වෛද්‍ය
ප්‍රධාන රෝහල් වලට සේවය  කරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සේවාව (චැනල් )මුදල් ගෙවා වෙලාව  වෙන්කර ගැනීම රෝහල් වලින් ලබාගත හැකි සේවාවන් පිළිබඳ විස්තර වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීම.(telemedicine)

ගමේ නැණසලට ඔබට අන්තර් ජාලයේ රිසිලෙස සැරිසරන්නන්,විද්‍යාව ,තාක්ෂණය පමණක් නොව විවිධ කලා ශිල්පපිළිබද විශ්ව දැනුම ගමේ සිටම ලබා ගන්නත් පුලුවන්. විවිධ  විෂය ධාරාවන් යටතේ ඇති සංයුක්ත තැටි මඟින් ඔබට අවශ්‍ය කරුණු  දැනගන්නත් පුලුවන්. ඔබේ ගමේ නැණසලට අදම ගොඩ වෙන්න.ඉන්ටනෙට්, ඉ-මේල් පමණක් නොව ගමේ ගොවියන්ට, ධීවර කාර්මිකයන්ට, වෙළඳ පොලේ පවතින මිළ ගනන් දැන ගැනීමේ සිට ආයුර්වේද,  හෝමියෝපති වැනි ක්ෂේත්‍රයන්හි තොරතුරු පවා ගමේඉදන්ම ඔබට  දැන ගන්න පුලුවන්.රටේ ලෝකේ තොරතුරු  දැන් ඔබේ ගමේ නැණසලින්. තාක්ෂණයේ විපුල ඵල දැන්ඔබේ දෝතටම ලබාදීමට ඔබේ ගමටම නැණසල ඇවිත්.එහි ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට ළඟම  ඇති නැණසල වෙත යන්න.

අතිගරු ජනාධිපති ගරු  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නැණසල  ගැන අදහස් දක්වමින්, අතීතයේ ආගමික ස්ථාන ආශ්‍රිතව අප මුතුන් මිත්තන් දැනුම කේන්ද්‍රීය වැඩසටහන් වල නිරත වූ අතර ,එම ක්‍රමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට නැණසලට හැකිබව පවසයි.නැවත අප ආගමික ස්ථාන සමඟ ඒකරාශි විය යුතු බව විශ්වාස කරන  ජනාධිපති රජයත්  මේ සඳහා යම් මෙහෙවරක්  කරමින්  ගමට නැණසල බිහි කලේ තරුණයාට ,ගොවියාට ,දරුවාට නවීන ලෝකය සමඟ ගණුදෙනු කිරීමටබව අවධාරණය කර සිටී.

වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න.
ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියේජිතායතනය
160/24,කිරිමණ්ඩල මාවත,  කොළඹ 05.
දුරකථන :2369099
ෆැක්ස්:2369091
ඊමේල්:info@icta.lk

වෙබ්අඩෙවිය: www.icta.lk/ www.nenasala.lk

NVQ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය සදහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු  ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ  පැමිණීම

ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ජාලයේ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සාර්ථකව හදාරා අවසන් කළ පුහුණුලාභීන් 120 දෙනෙකු සදහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික (NVQ) පත්‍ර හා උපකරණ කට්ටල බෙදා දීමේ උත්සවය සදහා තෙළුල්ල ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ  පැමිණීම

NVQ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය.

ICT Technician NVQ L4 Online Course
තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී පාඨමාලාව

රටේ උද්ගතව ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය හමුවේ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී පාඨමාලාව ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයට හැදෑරීමට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන නියෝජිත ආයතනය මගින් ක්‍රියාත්මක  ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති නැණසල මධ්‍යස්ථානය මගින්  පුහුණුලාභීන් හට අවස්ථථා සලසා දී ඇත.

සරල ඉගැනිවීම් ක්‍රම භාවිත කරමින් 100% ප්‍රායෝගික පුහුණුවීමක් ලබාදෙන මෙම පාඨමාලාව  2020 නොවැම්බර් මස 10 වන දින ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේවන විට සිදුකරමින් කරමින් පවතී.

සියළු ඉගැන්වීම් කටයුතු ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයට සිදුකරනු ලබන අතර ඔබට පහසු වේලාවකදී අපගේ මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිස අධ්‍යන කටයුතු සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ඇත.

ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දී ඇති මෙම මහගු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරන්නෙමු.

ස්තුතියි.

ඔබ මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට අදහස්කරන්නේනම් පහත දී ඇති සබැදියෙන් ලියාපදිංචි වන්න.

පාඨමාලාවේ ලියාපදිංචි ගාස්තුව වන රු 1,000.00ක මුදල 2020 නොවැම්බර් මස 10 වන දිනට පෙර ඇතිලිවැව ලංකා බැංකු ශාඛාවේ පවත්වාගන යනු ලබන 75270988 අංක දරණ G M D C M Karunathilaka ගිණුමට බැර කර පහත සබැදිය ඔස්සේ තහවුරු කරන්න.

නැණසල පරිගණක පුහුණ මධ්‍යස්ථාන

මොණරාගල දිස්ත්‍රිකය

නැණසල පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
තෙළුල්ල - ඇතිලිවැව
තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි අංක - P15/0021

අම්පාර දිස්ත්‍රිකය

නැණසල පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මඩවලලන්ද - අම්පාර
තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි අංක - P18/0034

බදුල්ල දිස්ත්‍රිකය

නැණසල පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
විදුන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය
දෙමෝදර - බණ්ඩාරවෙල
පාඨමාලා ප්‍රතීතනයට යොමුකරමින් පවතී

වැදගත් වෙබ් සබැඳි

අප හා සම්බන්ධ වන්න